Struktur Organisasi

Kepala Sekolah : Roro Sugihartini, S.Pd
Kepala Tata Usaha : Samuri
Wakasek Urusan Kurikulum : Kurnia Nurul Habibah, M.Pd
Wakasek Urusan Kesiswaan : Firul Santriyo, S.Pd
Wakasek Urusan Sarana Prasarana : Hariyanto, S.Pd
Wakasek Urusan Humas : Finariyatus Sa’idah, SE, Gr
     
Ketua Komite : Dr. Ena Marlina, S.T., M.T.